March 28, 2016

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে মোবাইল apps পরিপত্র এবং Formet
                                                              বিদ্যালয়ের তথ্য                                                                                 (ছক-১)
বিদ্যালয়ের নাম: ...................................
ইএমআইএস কোড: ............................
শিক্ষকের অনুমোদিত পদ: .............     কর্মরত শিক্ষক: ...........                   শূন্য পদ : .........
জমির পরিমান: ..............
ভবন সংখ্যা: ......     জরাজীর্ণ ভবনের সংখ্যা: .......     শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা:           ...............         টয়লেট সংখ্যা: ...........
ভবন নির্মানের সন (এক/ একাধিক): ..........      পুন:নির্মানের সন (সর্বশেষ): .............         মেরামতের সন(সর্বশেষ): .............. 
বরাদ্দের পরিমান (সর্বশেষ): ................. টাকা                                                                     
                                                                        শিক্ষকদের তথ্য:                                                                          (ছক-২)
বিদ্যালয়ের নাম: .............................................
উপজেলা: ................        জেলা: ......................                          বিভাগ: ..................................
বিদ্যালয়ের ই-মেইল:
ক্রমিক
শিক্ষকের নাম
পদবি
চাকরিতে ১ম যোগদান
বর্তমান বিদ্যালয়ে যোগদান
মোবাইল নং
শিক্ষকের                 ই-মেইল আইডি
                                          
                                                  ……………….. অফিসের তথ্য                                      (ছক-৩)
         
বিভাগ: ..........................,               জেলা: ..............................                  উপজেলা/থানা:.................................                       
অফিসের ই-মেইল:
ক্রমিক
কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম
পদবি
চাকরিতে ১ম যোগদান
বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান
মোবাইল নং
কর্মকর্তার                 ই-মেইল আইডি


                                                     
                                          .......... সনের ছাত্র-ছাত্রীর তথ্য                                                  (ছক-৪)
বিদ্যালয়ের নাম: .............................
উপজেলা/থানা: ......................, জেলা: ................................, বিভাগ: .............................

শ্রেণি
ছাত্র
ছাত্রী
মোট
প্রাক প্রাথমিক১ম২য়তয়৪র্থ৫ম
Post a Comment